Biobränsle för miljön
Södra Skogsenergi vill göra våra skogar lite grönare genom att ersätta fossila bränslen med miljöfrämjande alternativ. Genom att ta tillvara på de biprodukter och rester som uppstår vid skogsavverkning strävar de efter en ekonomisk och ekologisk återanvändning. Askan från värmeverken återbördas sedan till skogen. Cirkeln är sluten.
Södra Skogsenergi i Växjö är i botten en skogsägareförening med goda kunskaper om hur man på bästa sätt tar tillvara på biobränslen. Kundkretsen består i dagsläget av flera stora företag varav majoriteten finns i närområdet för att minska avstånden för transporter. Företaget arbetar mycket med systemutveckling för att förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan bolaget och kunderna. Detta för att maximera energisparandet och bättre kunna kontrollera bränslet.
– Vi har en dialog och kunskap om vilken panna som passar bäst för vilket bränsle. Rätt bränsle till rätt kund är viktigt, säger Urban Blomster som är VD på den södra koncernen i Växjö.

Där en storm dragit fram förstörs veden och blir oduglig som massaved och timmer. De restprodukter från skog och industri som Södra Skogsenergi arbetar med går följaktligen inte att använda inom industrin, men fungerar däremot utmärkt som bränsle. Det kan röra sig om toppar och ris efter avverkning och numera återvinns även stubbar som sedan förvandlas till grön energi. Skogsvirke som skördas återplanteras sedan.

Tekniken för att knyta ihop kunder med systemet är ständigt under utveckling och det krävs att logistiken klaffar för att få det att fungera smidigt.
– Hanteringen av restavfall kan bli mycket omfattande, speciellt efter de stormar som har härjat. Vi kommer att nå en bättre lösning på det med ett mobilbaserat system i framtiden som just nu arbetas fram av våra is-ingenjörer, berättar Urban.
Planer inför framtiden är att utöka verksamheten med bioenergianläggningar i Europa. Det finns en expansionsplan om att åtminstone fördubbla antalet bioenergianläggningar i samband med att de nya systemfunktionerna sätts i bruk.


Södra Skogsenergi

Bransch:
Bioenergi

Telefon: 0470-89000


Email:
urban.blomster@sodra.com

Hemsida:
www.sodra.com

Adress:
Södra Skogsenergi
Skogsudden,
35189 Växjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN